De baankansen voor vluchtelingen stijgen als meer rekening wordt gehouden met hun situatie. Zo maakt het uit in welke regio statushouders een woning aangeboden krijgen.

Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) in een woensdag gepubliceerd rapport over de regionale plaatsing van asielzoekers met een verblijfsvergunning en hun kansen op werk.

Volgens het CPB is de kans dat vergunninghouders tien jaar na uitplaatsing een baan in de gunstigste regio hebben bijna anderhalf keer zo groot als in de ongunstigste regio. De verschillen tussen regio's zijn ook af te lezen aan het aantal statushouders dat een beroep doet op de bijstand.

Tot voor kort werd er bij de huisvesting van vergunninghouders geen rekening gehouden met hun aansluiting op de regionale arbeidsmarkt. Gemeenten kijken bij de huisvesting van vluchtelingen vooral naar het aantal inwoners. In een grotere gemeente komen meer statushouders terecht.

Geavanceerder

Sinds 2016 wordt meer rekening gehouden met wie waar geplaatst wordt. In een gesprek met de statushouder moet duidelijk worden waar iemand op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, herkomst en opleiding het best naar toe kan verhuizen.

Dat advies zou echter geavanceerder kunnen, stellen de CPB-onderzoekers. Big data kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

Voorspeld

Volgens het CPB zouden onderzoek naar grote hoeveelheden gegevens uit het verleden en algoritmes kunnen helpen. In de kern draait het er daarbij om dat de regionale baankans zo goed mogelijk wordt voorspeld op basis van hoe vergunninghouders met vergelijkbare kenmerken het hier eerder deden.

In internationaal wetenschappelijk onderzoek laten berekeningen zien dat in bijvoorbeeld de Verenigde Staten de baankans van vluchtelingen van 34 naar 48 procent stijgt.