Acht op de tien jongeren tussen 15 en 27 jaar die geen onderwijs volgen, hadden in de periode 2015 tot 2017 betaald werk. Het gemiddelde voor de leeftijdscategorie van 15 tot 75 jaar die geen onderwijs volgt, was 67 procent.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De arbeidsparticipatie is het hoogst onder jongeren die met minimaal een hbo- of wo-diploma (hoogopgeleiden) het onderwijs hebben verlaten. Van deze groep was in de gemeten jaren bijna 94 procent aan het werk. 

Van de laagopgeleide jongeren die geen onderwijs meer volgen, was in die periode 60 procent aan het werk. De verschillen in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen zijn bij laagopgeleiden groter dan bij hoogopgeleiden.

Zo'n 64 procent van de mannen zonder startkwalificatie had betaald werk, tegen 53 procent van de vrouwen zonder startkwalificatie.

Baangarantie

Op mbo-niveau bieden de opleidingen voor techniek, industrie en bouwkunde bijna een garantie op een baan. Van de jongeren tot 27 jaar die een diploma in een van deze richtingen hebben, was tussen 2015 en 2017 91 procent aan het werk.

Van alle jongeren die niet meer naar school gaan, werkt 57 procent voltijds, dat wil zeggen minstens 35 uur per week. Het gemiddelde voor alle Nederlanders is 51 procent.

Jongeren met werk in de techniek, industrie en bouwkunde werken het vaakst voltijds; ongeveer acht op de tien heeft een volledige baan. In de sectoren gezondheidszorg en welzijn maken de minste jongeren volledige werkweken. Dat zijn er ongeveer drie op de tien.

Vast

De sector techniek, industrie en bouwkunde is ook koploper als het gaat om het aantal jongeren dat een vast contract heeft. Van alle jongeren werkt ongeveer de helft met een vast contract, in de techniek, industrie en bouwkunde is dat ongeveer 60 procent.

In de sector vormgeving, kunst, talen en geschiedenis werken relatief de meeste jongeren als zelfstandige (20 procent). Ook een opleiding in de richting wiskunde en natuurwetenschappen leidt in relatief weinig gevallen tot een vast contract voor je 27e.