DEN HAAG - Het wordt voor verzekeraars makkelijker fraude met levensvezekeringen aan te pakken. Een nieuwe, onafhankelijke commissie kan informatie opvragen bij de arts van een overledene als er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat van fraude.

Dit heeft een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars woensdag bevestigd. Stelt die commissie fraude vast, dan wordt er niet uitbetaald.

Verzekeraars schatten dat jaarlijks voor 160 miljoen euro wordt gefraudeerd met levensverzekeringen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die weten dat zij terminaal ziek zijn, maar een levensverzekering afsluiten en dat verzwijgen.