Rechters op Curaçao en Bonaire hebben bepaald dat het beslag van het Amerikaanse bedrijf ConocoPhilips op Venezolaanse oliebezittingen op de eilanden moet worden opgeheven.

Het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA moet volgens de rechtbank weer beginnen met het leveren van olie aan de eilanden. 

Daarmee lijkt een einde te komen aan een dreigende oliecrisis op Curaçao en Bonaire. Op 4 mei legde ConocoPhillips beslag op verschillende bedrijven die zaken doen met PdVSA, in een poging daarmee een openstaande schuld van PdVSA van twee miljard dollar te innen.

PdVSA besloot hierop geen olie meer te leveren aan de eilanden.

Zowel de rechter te Curaçao als die te Bonaire hebben beslist dat de beslagen moeten worden opgeheven voor zover dat nodig is voor de brandstof- en elektriciteitsvoorziening op beide eilanden.

De rechters hebben in hun vonnis overwogen dat ConocoPhillips een gerechtvaardigd belang heeft om haar claim op PdVSA zoveel mogelijk veilig te stellen, maar "dat een commercieel geschil tussen deze twee bedrijven niet rechtvaardigt dat een samenleving als geheel ontwricht dreigt te raken als gevolg van een tekort aan brandstof en elektriciteit".

Het conflict tussen beide bedrijven speelt al langer, maar onlangs besloot het Arbitragehof van de Internationale Kamer van Koophandel dat ConocoPhillips twee miljard dollar krijgt. Dat bedrag is ter compensatie van een gedwongen nationalisatie van twee olieprojecten van het bedrijf in Venezuela.

Of het beslag op de bezittingen in Sint-Eustatius ook wordt opgeheven, is niet bekend.