Vakbond FNV Luchtvaart heeft met twee van de drie bagageafhandelaars op Schiphol een akkoord bereikt over een nieuwe cao.

Menzies Aviation en Swissport Handling stemden daarbij ook in met een sector-cao per 1 januari 2020. Daarmee wordt volgens de bond de concurrentie op arbeidsvoorwaarden een halt toegeroepen.

Afhandelaar Aviapartner zette geen handtekening onder het akkoord, omdat de onderhandelaars geen mandaat zouden hebben gehad. FNV dreigt nu met acties om ook Aviapartner te bewegen in te stemmen met de eisen. De bond wil onder meer loonsverhogingen en een eenmalige uitkering.

Loon

Personeel van Swissport krijgt met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 een loonsverhoging van 2 procent. In 2019 komt daar nog eens 3 procent bij.

Bij Menzies zijn de salarisstappen dit jaar 3 procent en volgend jaar 2,5 procent. Ook worden eenmalige uitkeringen betaald. Het gaat om 600 euro bij Menzies en 420 euro bij Swissport.

Werkdruk en roosters

Bij beide bedrijven worden ook de werkdruk en roosters onderzocht. Verder werden de partijen het eens over maatregelen om flexarbeid te beperken.

Daarnaast worden in de sector-cao afspraken gemaakt over het streven naar een basissalaris van 130 procent van het minimumloon. Ook worden werknemers beter beschermd bij contractwisselingen tussen de bedrijven, waardoor zij meer werkzekerheid krijgen.

De afspraken gelden voor circa twaalfhonderd bagageafhandelaars die bij Menzies en Swissport actief zijn. Het akkoord heeft vooralsnog geen betrekking op de 450 werknemers van Aviapartner.