De in 2013 ingestelde beperkingen op het gebruik van het giftige insecticide fipronil in de landbouw zijn niet goed gemotiveerd. Daarom heeft het Gerecht van de Europese Unie een besluit van de Europese Commissie nietig verklaard.

Het ging om een zaak die de producent, het Duitse chemiebedrijf BASF, heeft aangespannen.

Brussel besloot in 2013 fipronil alleen nog toe te staan in kassen en bij zaden van prei, uien en koolsoorten die buiten worden gezaaid.

De rechters oordelen nu dat de effecten van dat besluit ten onrechte niet zijn beoordeeld. Door de belangen niet af te wegen, heeft de Europese Commissie de regels overtreden.

BASF wilde ook dat het verbod op de handel in met fipronil behandelde zaden nietig zou worden verklaard, maar omdat het bedrijf daar niet zelf in handelt werd dat bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

In Nederland ontstond vorig jaar zomer grote onrust nadat fipronil in eieren was aangetroffen. Veel pluimveehouders hadden een bedrijf ingehuurd dat bloedluis bij kippen bestreed.

Later bleek dat dit bedrijf hiervoor fipronil gebruikte. Het gebruik van dit middel voor de bestrijding van bloedluis bij kippen is verboden.