VOORBURG - De werkloosheid onder jongeren groeit volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) niet meer. Het CBS maakte dinsdag bekend dat het aantal jeugdwerklozen al sinds de tweede helft van 2004 nagenoeg stabiel is. De totale werkloosheid stijgt nog met enkele duizenden per maand.

Gemiddeld waren in de eerste drie maanden van dit jaar 115.000 personen in de leeftijd tussen de 15 en 24 werkloos. Daarmee is 13 tot 14 procent van deze jeugdigen werkloos. Van de 2 miljoen jongeren in deze leeftijdsgroep behoort overigens nog niet de helft (45 procent) tot de beroepsbevolking. Veel van de jongeren zoeken nog geen werk omdat ze onderwijs volgen.

Jongeren profiteren volgens het CBS vaak als eerste als de economie weer aantrekt. Lagere loonkosten en een flexibele inzetbaarheid liggen hieraan ten grondslag.

Uitzendkrachten

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) stelt dat de jeugdwerkloosheid de afgelopen maand zelfs met 3,8 procent is gedaald. Volgens een woordvoerster komen uitzendkrachten het eerst aan de slag als de economische situatie verbetert. "Onder hen zijn veel jongeren", aldus de zegsvrouw.