TOKIO - De economie van Japan is in de eerste drie maanden van dit jaar onverwacht sterk gegroeid. Tegenover het laatste kwartaal van vorig jaar bedroeg de groei 1,3 procent en op jaarbasis kwam de groei uit op 5,3 procent. Het laatste percentage is ruim tweemaal zo hoog als de 2,5 procent waarmee analisten rekening hadden gehoden.

Uit de officiële cijfers, die dinsdag werden bekendgemaakt, blijkt dat vooral de consumentenbestedingen aan de groei hebben bijgedragen. Die bestedingen maken 60 procent uit van het bruto binnenlands product, de totale waarde van de economie van Japan.

Dinsdag werd verder bekend dat de afname van de industriële productie in maart is herzien tot 0,2 procent. In eerste instantie was gemeld dat de productie met 0,3 procent was afgenomen. In vergelijking met maart vorig jaar is het percentage herzien van plus 1,1 tot plus 1,2.

Japans minister van economische zaken, Heizo Takenaka, verklaarde naar aanleiding van de groeicijfers dat de economie niet langer in een overgangsfase verkeert. De jongste gegeven tonen aan dat de economie zich aan het herstellen is. "We hoeven waarschijnlijk niet meer te zeggen dat de economie zich op een plat vlak bevindt", aldus de minister.