Op mbo- en hbo-opleidingen verpleegkunde haalden in het studiejaar 2016/2017 anderhalf keer zoveel studenten hun diploma als tien jaar eerder. Recent afgestudeerden vinden vooral werk in de verpleging, verzorging en thuiszorg.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt zaterdag dat in 2016/2017 in totaal 9.400 mbo'ers en hbo'ers afstudeerden in de verpleegkunde. In dat studiejaar steeg het aantal afstudeerders explosief, nadat er in de drie voorgaande jaren al lichte stijgingen waren geweest.

De mbo-opleiding levert iets meer gediplomeerde verpleegkundigen af dan de hbo-opleiding. De verhouding was vorig studiejaar 56 om 44 procent, tien jaar eerder was dat 60-40.

In beide opleidingen zijn vrouwelijke studenten zwaar oververtegenwoordigd. In de man-vrouw-verhouding is de laatste tien jaar nauwelijks iets veranderd.

Duaal

Studenten in deze opleidingen volgen die relatief vaak duaal, dat wil zeggen dat ze naast de opleiding aan het werk zijn. Van de mbo-studenten in de verpleegkunde deed in 2016/2017 44 procent dat, waar dat bij overige mbo-opleidingen maar 10 procent was.

Van de hbo-studenten verpleegkunde volgde 22 procent de duale weg. Het gemiddelde van overige hbo-opleidingen is 2 procent.

Werk

Van de studenten die in 2005/2006 hun diploma haalden, was tachtig procent tien jaar later nog werkzaam in de verpleegkunde. Deze lichting werkt vaker in een ziekenhuis of in de geestelijke gezondheidszorg dan in de verpleging, verzorging of thuiszorg.

Van de gediplomeerden uit 2015/2016 kwam 40 procent in de verpleging, verzorging of thuiszorg terecht, van die uit 2005/2006 was dat maar iets meer dan 20 procent.

Ziekenhuizen

De hbo-opleiding verpleegkunde is de laatste jaren juist meer voor ziekenhuizen gaan opleiden. Van de jongste lichting werkt nu meer dan de helft in het ziekenhuis.

De trend is volgens het CBS vooral zichtbaar bij de - schaarse - mannelijke hbo-studenten. Van deze groep kreeg uit de lichting 2005/2006 ruim een kwart een baan in een ziekenhuis, tien jaar later was dat bijna de helft.