CULEMBORG - Het Frans-Nederlandse IT-bedrijf Atos Origin schrapt in Nederland bij zijn divisie Maneged Operations 245 banen. Het bedrijf heeft het personeel daar vrijdag van op de hoogte gesteld.

Voor de betrokken werknemers is collectief ontslag aangevraagd. Volgens FNV Bondgenoten gaat Atos Origin er vanuit dat de kans op herplaatsing binnen het bedrijf erg klein is. De bond is gevraagd om over een sociaal plan te komen praten.

Atos Origin zegt zijn beleid te moeten aanpassen als gevolg van de marktontwikkelingen en de economische situatie. Volgens vakbond De Unie laat Atos Origin steeds meer werk doen in landen waar de loonkosten lager liggen dan in Nederland. Deze bond wil dat het bedrijf een forse voorziening treft om een sociaal plan te bekostigen.