De raad van commissarissen van Eneco stelt Ruud Sondag voor als opvolger van de vertrekkende topman Jeroen de Haas. Op 25 mei wordt een bijzondere aandeelhoudersvergadering gehouden om Sondag als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen.

De benoeming gaat na de vergadering ook direct in, meldt Eneco woensdag. De aandeelhouders worden wel bijgepraat, maar er wordt niet over de personeelswissel gestemd.

Jeroen de Haas stapt dan op als CEO, maar hij blijft wel bij het bedrijf. Eerder werd nog gemeld dat De Haas als CEO op 1 september zou vertrekken.

Er wordt gekeken naar een inwerkperiode voor de 55-jarige Sondag in overleg met de raad van commissarissen en De Haas. Wanneer laatstgenoemde daadwerkelijk bij het bedrijf vertrekt, is nog niet bekend.

Sondag was eerder elf jaar CEO bij afvalverwerker Van Gansewinkel en tot eind 2017 was hij als aandeelhouder actief bij recyclingbedrijf Scherpenzeel. Hij is ook commissaris bij onder meer Prorail en Faber Halbertsma Groep.

Privatiseren

"We zijn blij dat we een zeer geschikte nieuwe CEO hebben gevonden", zegt Edo van den Assem, voorzitter van de raad van commissarissen.

"Ruud Sondag heeft een bewezen CEO-trackrecord in het duurzaam ondernemen en daarnaast veel ervaring met verkoop- en privatiseringstrajecten. Het voortzetten van de duurzame strategie van Eneco is een belangrijke opdracht voor Sondag."

Overvallen

In een reactie zegt de centrale ondernemingsraad (cor) van Eneco door het voornemen te zijn overvallen. Het personeelsorgaan ging uit van een rol in de zoektocht naar een opvolger. Nu wordt de cor naar eigen zeggen voor een ''voldongen feit" gesteld. 

Verzoeken om de aandeelhoudersvergadering uit te stellen, hebben niets uitgehaald. De cor had het ''gepast en zorgvuldig" gevonden als de raad van commissarrissen met de benoeming had gewacht totdat de Ondernemingskamer over een enquêteverzoek heeft beslist.

Het personeelsorgaan heeft eerder een verzoek ingediend bij de Ondernemingskamer voor de aanstelling van twee nieuwe toezichthouders met een doorslaggevende stem.

Privatisering

Aan Sondag de taak om de privatisering en de relatie tussen het bedrijf en de aandeelhouders in goede banen te leiden. Eneco hoopt dat hij rust en duidelijkheid rondom de voorgenomen verkoop van Eneco kan creëren. Eneco is nu nog in handen van een grote groep gemeenten. Afgelopen najaar werd een verkoopproces in gang gezet.

Die kwestie heeft veel stof doen opwaaien. Zo wil de cor onder meer het handelen van de raad van commissarissen laten onderzoeken. Daarbij zouden drie van de zes huidige toezichthouders moeten worden geschorst vanwege "wankel en zwalkend" beleid.

Aandeelhouders

Ook de handelwijze van de aandeelhouders moet volgens de cor in het onderzoek worden betrokken. Vooral de vraag wie nu uiteindelijk over de verkoop beslist, de commissarissen of de aandeelhouders, is een bron van zorg.

De cor is met name bang dat de commissarissen eerder dit jaar afstand hebben genomen van hun vetorecht in het verkoopproces. Het personeel wil dat de duurzame visie van Eneco en de belangen van de werknemers gegarandeerd blijven.