DEN HAAG - Het kabinet wil de boetes in de financiële sector fors verzwaren en bovendien niet alleen bedrijven, maar ook personen beboeten. De ministerraad stemde vrijdag in met een nota van minister Zalm van Financiën, die nu naar de Tweede Kamer gaat en de aanzet moet geven tot een aparte Boetewet.

Nu is de maximale boete zo'n half miljoen euro. Bij zwaardere overtredingen staat dat volgens Zalm niet in verhouding tot de schade die is aangericht of tot het genoten voordeel. In het nieuwe stelsel wordt de maximale boete één miljoen euro, maar kan toch nog hoger uitvallen.

Als de schade die anderen lijden van de overtreding meer is dan de maximumboete, kan ook dat bedrag worden opgelegd. Ook kan de boete gelijk zijn aan twee keer het met de overtreding behaalde financiële voordeel.