DEN HAAG - De krimp in de economie is voor het kabinet geen reden om het beleid bij te stellen. Dat zei minister Brinkhorst van Economische Zaken vrijdag na afloop van de wekelijkse vergadering van de ministerraad.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde deze week dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,3 procent gekrompen is. Vice-premier Brinkhorst wees erop dat de verwachting van het Centraal Planbureau (CPB), dat de economie in heel 2005 met 1 procent zal groeien, niet is bijgesteld.

Het kabinet zal doorgaan met beleid dat hard nodig is, aldus Brinkhorst, en streven naar meer mensen met een betaalde baan, een hogere arbeidsproductiviteit en loonmatiging. Hij ziet niets in lastenverlichting, zoals de PvdA wil. Dat zorgt volgens hem slechts voor een zeer kortstondige opleving in de economie: "Als je je huis wil verwarmen door een stuk papier te stoken, flakkert de kachel slechts een ogenblik op."