Nieuwe kwaliteitseisen die volgend jaar in de kinderopvang van kracht worden, stellen de sector voor grote personele problemen. Volgens een studie van ABN AMRO zullen er ruim 2.500 extra mensen nodig zijn.

Vanaf 2019 mogen medewerkers in de kinderopvang nog maar maximaal drie kinderen onder hun hoede hebben. Nu zijn dat er nog vier.

Instellingen moeten dus op zoek naar extra mensen, terwijl het nu al moeilijk is om de vacatures ingevuld te krijgen, meldt ABN AMRO. Vooral in de grote steden zijn er tekorten, die ook de tarieven onder druk zetten.

Op dit moment komen er per maand gemiddeld 450 nieuwe vacatures bij in de kinderopvang. Dat was twee jaar geleden nog ongeveer de helft.

ABN AMRO verwacht dat meer instellingen de personeelskrapte uiteindelijk gaan doorberekenen. Ze zullen hogere prijzen gaan vragen dan de maximale vergoeding die ouders ontvangen om opvang voor hun kinderen te betalen.

In de studie worden aanbevelingen gedaan om de problemen zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Dat kan bijvoorbeeld met dynamische tarieven, waarbij de daluren in de opvang aantrekkelijker gemaakt worden.