De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is vorige maand iets harder gegroeid in vergelijking met een maand eerder, blijkt uit vrijdag cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

De uiteindelijke aanwas was kleiner dan waar economen in doorsnee rekening mee hielden. Uit het banenrapport kwam ook naar voren dat de loongroei in de grootste economie van de wereld iets zwakker uitviel dan verwacht.

Exclusief de landbouw kwamen er in april 164.000 banen bij in de VS. Een maand eerder ging de Amerikaanse werkgelegenheid nog met een herziene 135.000 banen vooruit. Economen rekenden voor de maand april gemiddeld op 192.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

Het gemiddelde uurloon steeg met 0,1 procent op maandbasis, na een plus van 0,2 procent een maand eerder. Verder nam de werkloosheid af tot 3,9 procent van de beroepsbevolking.

Cijfers over de werkgelegenheid zijn veelal van invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve. Stijgende lonen kunnen de inflatie aanjagen, wat mogelijk weer van invloed is op het beleid van de koepel van centrale banken.