Argentinië heeft voor de tweede keer in korte tijd de rente verhoogd om de waarde van de nationale munt te stutten. Het besluit had echter niet het gewenste effect.

De peso is in week tijd meer dan 5 procent in waarde gedaald ten opzichte van de dollar. Vorige week vrijdag greep de centrale bank van Argentinië voor de eerste keer onverwachts in met een renteverhoging. Volgens kenners vraagt de markt om meer en wakkeren rentestappen juist het wantrouwen aan.

De centrale bank heeft dit jaar circa 10 procent van zijn reserves gestoken in het tegengaan van de daling van de munt, inclusief de 4,3 miljard dollar van vorige week.

Beleidsmakers zeggen de munt te zullen blijven ondersteunen. De krimpende reserves maken het voor Argentinië echter moeilijk om aan zijn verplichtingen ten opzichte van internationale schuldeisers te voldoen.