Van de Poolse werknemers die in 2011 naar Nederland kwamen, was bijna een derde hier vijf jaar later nog. Het zijn meer vrouwen dan mannen en de meesten staan niet bij een gemeente ingeschreven.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het bureau volgde de Poolse werkmigranten in één specifiek jaar, om een algemeen beeld te krijgen van hun vestigings- en verblijfsgedrag.

In 2011 kwamen 63.000 Polen naar Nederland om te werken. Na een jaar waren er bijna 27.000 (ruim 40 procent) vertrokken.

In het tweede jaar keerden nog eens bijna twaalfduizend arbeidskrachten terug naar Polen, maar in de jaren daarna werd de uitstroom kleiner. Van de vertrekkers keren er ieder jaar ongeveer tweeduizend terug.

Vrouwen

Onder de werknemers die vijf jaar of langer zijn gebleven, zijn iets meer vrouwen dan mannen. Polen uit de jongste en oudste leeftijdscategorie vertrekken relatief snel weer.

Ruim één op de tien blijvers had eind 2015 een vaste baan. Een meerderheid, bijna zes op de tien, werkte in een flexibele vorm en 31 procent zat zonder werk.

Van deze laatste groep maakte bijna de helft aanspraak op een WW-uitkering en een veel kleinere groep op de bijstand of een uitkering wegens ziekte. Van bijna de helft zijn noch inkomsten uit werk, noch uit een uitkering bekend.

Ingeschreven

Van de blijvers had in 2015 bijna 40 procent zich ingeschreven bij een gemeente. Deze groep had een hoger inkomen en een gunstigere positie op de arbeidsmarkt dan de Polen die zich niet hadden ingeschreven.

Het aantal Polen dat zich inschrijft, stijgt naarmate het verblijf in Nederland langer is. In het eerste jaar nemen 3.600 die moeite, in het vijfde jaar zijn dat er 7.600.