De jaarlijkse EU-korting voor Nederland van 1 miljard euro moet verdwijnen en van de douanerechten mag Den Haag nog maar 10 procent houden in plaats van de 20 procent die nu gehanteerd wordt. 

Dat blijkt woensdag uit de begrotingsvoorstellen voor het zogenoemde meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021 tot en met 2027 van de Europese Commissie (EC)

Ook de kortingen en voordelen voor andere landen zoals Oostenrijk en Duitsland moeten worden afgeschaft, zegt de commissie. Dit stelsel van allerlei kortingen zou de financiering van de Europese begroting te complex maken.

Om te voorkomen dat vanaf 2021 de bijdrage van deze landen plotseling fors stijgt, wordt een tijdelijke verlaging voorgesteld op basis van de bijdrage in verhouding tot de economie. Stapsgewijs wordt deze verlaging geschrapt tot 2026.    

Groter budget 

De Europese Commissie stelt voor de begroting van de Europese Unie voor de periode 2021-2027 te vergroten naar ongeveer 1.300 miljard euro, 300 miljard euro meer dan de begroting voor de huidige periode. 

Rekening houdend met inflatie voor de komende jaren bedraagt de begroting 1.135 miljard euro. Omgerekend is dit 1,11 procent van het bruto nationaal product van de Europese Unie. Voor de periode 2014-2020 bedroeg de begroting bijna 1.000 miljard euro, omgerekend 1 procent van het bruto nationaal product.

Bezuinigen 

De Nederlandse regering reageert fel tegen de plannen van de Europese Commissie. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) noemt de voorstellen onacceptabel. Ook Kamerleden zijn negatief over de begroting. 

Eerder maakte Nederland al duidelijk te willen bezuinigen op het EU-budget en niet te willen opdraaien voor het vertrek van de Britten uit de EU. Daardoor komt na 2020 jaarlijks circa 13 miljard euro minder binnen.

Het Europees Parlement reageert teleurgesteld op de plannen. Volgens voorzitter Antonio Tajani is het budget onvoldoende. Het parlement wil een pot van 1,3 procent van het gezamenlijke 'inkomen' van de EU-landen (bbp), terwijl de commissie op 1,11 procent komt.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en zijn begrotingscommissaris Günther Oettinger presenteerden de voorstellen woensdag in het EU-parlement dat met het pakket moet instemmen. Het is volgens Juncker een "evenwichtig en rechtvaardig" voorstel.

Brexit 

De ruime verhoging is volgens Oettinger nodig om de kosten van de Brexit op te vangen en 'nieuwe uitdagingen' als versterkte grensbewaking aan de randen van de EU en migratie. Daar is tot 2021 13 miljard voor beschikbaar, maar dat moet omhoog naar 35 miljard euro, onder meer voor uitbreiding van de Europese kust-en grenswacht van twaalfhonderd mensen naar tienduizend. Er gaat ook meer naar onderzoek, innovatie en investeringen.

De commissie stel voor 5 procent te snijden in de landbouw en 7 procent in regionale ontwikkeling. De directe steun aan boeren moet met 4 procent omlaag. Subsidies worden gekoppeld aan goed gedrag van lidstaten, zowel bij de opname van migranten als milieubeleid, bestrijding van jeugdwerkloosheid en de omgang met democratische waarden.

Hiermee verwijst de Europese Commissie naar Hongarije en Polen waar de huidige regeringen omstreden wetten invoeren die volgens critici de rechtsstaat schaden. Vanuit de Europese Unie is al eerder zware kritiek gekomen op deze wetten.

Hogere eigen inkomsten 

Om de eigen inkomsten te vergroten stelt de Europese Commissie drie nieuwe inkomstenbronnen voor. Zo wordt er al langer gewerkt aan een vennootschapsbelasting op Europees niveau. De EC wil een tarief van 3 procent invoeren wanneer de noodzakelijke wetgeving daarover is aangenomen.

Verder wil de commissie 20 procent van de omzet van het Europese emissierechtensysteem toevoegen aan de begroting en een bijdrage per lidstaat voor niet-gerecycled plastic van 0,80 euro per kilo invoeren. Jaarlijks moeten deze drie maatregelen 22 miljard euro opleveren.