AMSTERDAM - Taxatierapporten die nodig zijn voor het aanvragen van een hypotheek zijn eenvoudig te vervalsen. Software die gecertificeerde taxateurs gebruiken voor hun taxatierapporten, is vrij gemakkelijk te verkrijgen, zo meldde het AVRO-radioprogramma 1 op de Middag woensdag.

Volgens de Landelijke Makelaars Vereniging (LMV) wordt er op grote schaal fraude gepleegd met de rapporten. De banken controleren te weinig, aldus de vereniging. Ze aanvaarden daarmee het risico dat iemand die een te hoge hypotheek krijgt via een vervalst rapport, niet kan betalen.

Aanzienlijk

De directeur van de Nederlandse Vereniging voor Banken, H. Blocks, liet weten dat de fraude met hypotheekaanvragen aanzienlijk is. "De NVB overlegt met het Kadaster en de notarissen om te kijken hoe de fraude het beste bestreden kan worden."

De Postbank accepteerde de vervalste taxatie die de AVRO-programmamakers hadden opgesteld. "Inhoudelijk klopte het taxatierapport, alleen de naam en het nummer van de taxateur waren vals", zegt een woordvoerder van de bank.

De hypotheekverstrekker vergelijkt taxaties met de koopsom en legt deze naast bekende gegevens van naburige woningen. Het nummer van de taxateur wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Van grootschalige fraude is volgens de Postbank geen sprake.