Er komt extra geld beschikbaar om scholen, buurthuizen, sportcomplexen, theaters, gemeentehuizen en andere openbare gebouwen te verduurzamen. 

Verzekeraar NN Group stelt hier samen met BNG Bank via een speciaal fonds de komende twee jaar 300 miljoen euro voor beschikbaar. Dat gebeurt via het initiatief Bewust Investeren, meldt NN dinsdag.

De investering werk als volgt. Een op te richten stichting in de gemeente koopt en verduurzaamt een gebouw dat rijp is voor aanpassingen. Na dertig jaar komt dit gebouw weer in eigendom van de gemeente. Door de stichtings- en erfpachtstructuur krijgt de gemeente de regierol en behoudt zij het strategisch eigendom van het vastgoed.

Het doel van de samenwerking is uiteindelijk om de komende tien jaar ten minste tien miljoen vierkante meter maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Volgens Bewust Investeren slaat het initiatief een brug tussen institutionele beleggers en gemeenten om te investeren in de verduurzaming.