De voorgenomen fusie tussen de Europese activiteiten van staalreus Tata Steel en het Duitse ThyssenKrupp is ter goedkeuring voorgelegd aan het personeel van Tata in IJmuiden.

De personeelsvertegenwoordigers, die vorige week verdere tekst en uitleg kregen, zeggen andermaal kritisch te kijken naar het voorstel. Ze verwachten wel nog "aanzienlijke tijd" nodig te hebben.

Alvorens advies uit te brengen moet Tata nog een groot aantal vragen beantwoorden, over onder meer de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van Tata en de toekomst van de divisie verpakkingsstaal. Ook wil het personeelsorgaan meer weten over de investeringsbereidheid in de komende jaren.

De centrale ondernemingsraad is altijd kritisch geweest over de op handen zijnde fusie tussen de bedrijven, onder meer vanwege de banenreductie die met de samensmelting gepaard gaat.

Tata kondigde eerder aan dat vierduizend banen zullen verdwijnen, gelijk verdeeld over Tata en ThyssenKrupp. Ook is er een voornemen om activiteiten af te stoten of op termijn te sluiten. Dit geldt niet voor de Nederlandse activiteiten van Tata.