DEN HAAG - Verzekeraar Aegon heeft over het eerste kwartaal een nettowinst geboekt van 666 miljoen euro, 5 procent meer dan de behaalde 633 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft het concern woensdag bekendgemaakt.

De winststijging was vooral te danken aan hogere winsten op beleggingen. In het resultaat is ook een boekwinst op de verkoop van de Spaanse schadeverzekeringsactiviteiten verwerkt.