DEN HAAG - Bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) dreigen gedwongen ontslagen. Dat heeft de CNV-vakbond Publieke Zaak donderdag bekendgemaakt.

De IND wil het aantal werknemers van de afdeling voor asielaanvragen afstemmen op ongeveer 30.000 tot 35.000 nieuwkomers per jaar omdat er minder naar Nederland komen. Hierdoor moeten vierhonderd banen op de afdeling worden geschrapt. Bij de IND werken momenteel ruim negenhonderd ambtenaren.

Bezuinigingsplannen

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie is het de bedoeling om het verdwijnen van vierhonderd arbeidsplaatsen binnen de organisatie op te vangen. De bezuinigingsplannen van CDA, LPF en VVD dreigen echter roet in het eten te gooien voor de ambtenaren.

"We gaan ervan nog steeds vanuit dat we alle mensen kunnen herplaatsen binnen de IND," aldus de zegsman. "Bij het afhandelen van werkvergunningen hebben we bijvoorbeeld nog achterstanden. Ook hebben we taken van de Vreemdelingendienst overgenomen. Als de nieuwe bezuinigingsplannen doorgaan, zullen de zaken alleen heel anders komen te liggen."

'Buffer hard nodig'

In het nieuwe regeerakkoord wordt de instroom van asielzoekers geraamd op 18.000 per jaar. Het ministerie van Justitie gaat nu nog jaarlijks uit van 22.000. De IND rekent op circa 30.000 tot 35.000 nieuwkomers per jaar, omdat de instroom heel onvoorspelbaar is. "Als ergens in de wereld oorlog uitbreekt, komen er direct meer. Een buffer aan personeel is daarom hard nodig," aldus de woordvoerder.

CNV Publieke Zaak eist in een overleg dat voor dinsdag met het ministerie van Justitie staat gepland, meer duidelijkheid over de toekomst van de ambtenaren. De vakbond noemt op voorhand gedwongen ontslagen onaanvaardbaar en wil afspraken maken over een sociaal plan.