Bulgarije wordt het volgende euroland, heeft EU-commissaris Pierre Moscovici gezegd in Sofia waar de Europese ministers van Financiën bijeenzijn. ''Maar we moeten de toetreding niet overhaasten. Een nieuw euroland moet een aanwinst zijn, niet een schok.’’

Bulgarije kondigde in januari aan dat het tot de eurozone wil toetreden, naar aanleiding van het eerste EU-voorzitterschap van het voormalige Oostblokland. Precies elf jaar nadat het lid was geworden van de EU op 1 januari 2007 werd Bulgarije zes maanden tijdelijk EU-voorzitter, nog tot 1 juli.

Volgens Moscovici (economische en financiële zaken) is Bulgarije erg ''enthousiast’’ maar is het nog ''te vroeg om over een tijdschema te praten''.

Hoe dan ook komt het land eerst twee jaar op een soort reservebankje terecht. In die periode wordt nauwlettend in de gaten gehouden of het blijft voldoen aan de criteria.

Nu ziet dat er gunstig uit. De groei bedraagt 3,9 procent en de staatsschuld ligt met 29 procent ver onder de maximumgrens van 60 procent waaraan eurolanden zich moeten houden.