VEENDAM - Werkloze jongeren uit Veendam en omstreken kunnen zich vrijdag op de golfbaan bij regionale ondernemers presenteren. Door een dag met hen mee te lopen als caddie kunnen zij laten zien dat zij een plek in hun bedrijf verdienen.

Na het succes van vorig jaar heeft reïntegratiebureau Nettojob opnieuw het initiatief genomen jongeren de kans te bieden de golfbaan als opstapje naar werk te gebruiken. Vorig jaar konden enkele tientallen jongeren zich op golfbanen in Assen, Zoetermeer en Wychen profileren. Driekwart hield daar een stage of werkervaringsplek aan over.

Dit jaar wordt het project voortgezet. Voordat de jongeren hun opwachting maken als caddie, krijgen zij eerst een dag les in de "golfetiquette" en mogen zij zelf een balletje slaan.