DEN HAAG - Het salaris van vrouwen blijft nog steeds achter bij dat van mannen. Uit een brief van staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken blijkt dat vrouwen in 2000 voor hetzelfde werk gemiddeld 7 procent minder salaris ontvingen. In 1998 was dit verschil even groot.

Vrouwen kregen in 2000 wel evenveel variabele beloning, zoals bonussen, winstdeling en opties, als mannen. Het beloningsverschil tussen autochtonen en allochtonen bedroeg in 2000 net als in 1998 3 procent in het voordeel van de autochtonen.

Verschillen in opleiding, functieniveau, ervaring en leeftijd liggen ten grondslag aan de beloningsverschillen. Zo werken mannen vaker in hogere functies. Verstand meldt dat de conclusie niet is dat er onrechtvaardige beloningsverschillen zijn. Dit kan alleen worden onderzocht door een vergelijking te maken op individueel niveau. Komend najaar is onderzoek daarnaar klaar.