DEN HAAG - De kosten van een overheidsregeling om het gebruik van duurzame elektriciteit te stimuleren lopen uit de hand. Voor de periode 2003 tot 2005 gaat het naar verwachting om een tegenvaller van 174 miljoen euro, die nog verder kan oplopen.

Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft daarom maatregelen getroffen om de uitgaven beter in de hand te houden. De minister heeft dat dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Door de regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) moet het aandeel duurzame elektriciteit in 2010 9 procent bedragen. Dat doel, waarover in Europees verband afspraken zijn gemaakt, wordt makkelijk gehaald. Sinds eind 2003 is het aandeel al gestegen van 3,3 naar circa 6 procent. Maar door het succes zijn de kosten hoger dan geraamd.