DEN HAAG - CNV Jongeren heeft bij de Commissie Gelijke Behandeling een klacht ingediend tegen de supermarktbranche. Volgens voorzitter Blokland maken de supermarkten zich schuldig aan leeftijdsdiscriminatie door jongeren al na een paar jaar te ontslaan omdat ze te duur worden.

Supermarkten zouden jongeren een aantal keren een tijdelijk contract aanbieden. Op het moment dat dat moet worden omgezet in een vast dienstverband worden ze de laan uitgestuurd. De jongerenorganisatie van het CNV kwam deze praktijken op het spoor via een eigen meldpunt.

De klacht bij de Commissie Gelijke Behandeling dient op 30 mei.