Duitsland is de grootste importeur van Nederlands staal. In totaal ging er vorig jaar voor 2,7 miljard euro aan staal vanuit Nederland naar Duitsland. Dat is 30 procent van de totale staalexport.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag naar aanleiding van vragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In totaal exporteerde Nederland voor 9 miljard euro aan staal.

België en Frankrijk staan in de top drie afnemers met een aandeel van respectievelijk 12 procent en 9 procent. Verder zijn het Verenigd Koninkrijk (8 procent) en de Verenigde Staten (6 procent) belangrijke exportlanden. 

Wederuitvoer

Zoals met veel Nederlandse export is er ook sprake van wederuitvoer. Dit zijn producten die eerst worden geïmporteerd om kort te worden bewerkt en vervolgens weer worden geëxporteerd.

Producten die geïmporteerd worden, maar in Nederland een significante bewerking hebben gekregen worden gezien als Nederlands staal. 

Hoeveelheid staal

In het geval van Duitsland is er bij bijna de helft van de export sprake van wederuitvoer. Maar naar de VS wordt voor het overgrote deel staal van eigen makelij geëxporteerd.

De VS is, als wederuitvoer buiten beschouwing wordt gelaten, de op twee na belangrijkste bestemming voor Nederlands staal. Alleen naar Duitsland en België wordt meer Nederlands staal uitgevoerd.

Stabiel

Sinds 2011 is de hoeveelheid staal die wordt uitgevoerd al stabiel. In 2017 werd 11 miljard kilo staal geëxporteerd. Dat is evenveel als zes jaar eerder.

Nederland is internationaal een middelgrote speler, meldt het statistiekbureau op basis van cijfers van de World Steel Association.

China staat aan kop met een productie van 832 miljard kilo staal. Japan, India, de VS, Rusland, Zuid-Korea en Duitsland volgen. Nederland staat als producent op de 24e plek.