Vakbonden FNV, CNV en De Unie en werkgeversorganisatie Aedes hebben een principeakkoord over een nieuwe cao bereikt. Deze heeft een looptijd van twee jaar en gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in.

De 25.000 corporatiemedewerkers krijgen een loonsverhoging van 3 procent per 1 augustus 2018 en een eenmalige nabetaling over 2017 van 1,5 procent. Volgens de vakbonden is "het koopkrachtverlies over 2017 daarmee gerepareerd".

De loonstructuur wordt aangepast, maar niet zoals Aedes wilde. Er blijft één loongebouw en iedereen krijgt hetzelfde percentage aan loonsverhoging.

De werkgeversorganisatie stelde eerder voor om hogere functies meer salarisverhoging te geven, maar dat gaat niet door.

Acties

De bonden en corporatiekoepel Aedes onderhandelden meer dan een jaar. Afgelopen maanden legden corporatiemedewerkers in verschillende delen van het land het werk neer om hun eisen kracht bij te zetten.

Eind maart vond een landelijke actie plaats. Toen kwamen zo'n 3.500 ontevreden medewerkers samen in Utrecht.

Tevreden

Janneke Waage van FNV sprak over een "forse verslechteringsagenda van de werkgevers". Die is nu van tafel, schrijft zij in een persbericht. Robbim Heins van CNV vult aan: "De eerdere voorstellen van Aedes waren ver onder de maat. Nu hebben we met elkaar een resultaat bereikt dat er wezen mag."

Ook Henk Peter Kip, onderhandelaar namens de werkgevers, is tevreden. "Er ligt nu een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket voor alle leeftijden, dat bovendien past bij onze sociale opdracht als branche." In de nieuwe cao staan ook afspraken over duurzame inzetbaarheid.

Scholing

Er is bijvoorbeeld meer aandacht voor scholing, de aanpak van werkdruk en er komt een zogenoemd generatiepact. Daardoor kunnen meer jongeren in de sector aan de slag en kunnen ouderen minder gaan werken. Verder komen er extra arbeidsplaatsen voor werknemers met een arbeidsbeperking.

De overeenstemming tussen de bonden en werkgevers is een principeakkoord. Leden van de vakbonden moeten zich nog over het resultaat uitspreken.