AMSTERDAM - Ger van Dijk, directeur van het bedrijf Leaseproces , noemt het voorstel van Duisenberg "niet realistisch". Oud-centralebankpresident Wim Duisenberg kwam vorige week met een oplossing voor alle gedupeerden van aandelenleasecontracten bij Dexia.

Deze oplossing komt er globaal op neer dat gedupeerde beleggers die het aanbod aanvaarden hun inleg definitief kwijt zijn en de maandelijkse termijnen blijven betalen. In het gunstigste geval wordt de restschuld kwijtgescholden.

"Het houdt geen rekening met recente rechterlijke uitspraken waaruit blijkt dat de meeste beleggers bij de rechter veel beter af zijn. Dexia moet vaak de inleg terugbetalen en de restschuld komt voor de rekening van de bank," aldus Van Dijk. Hij vindt het voorstel dan ook "onacceptabel laag".

Gedupeerden moeten op korte termijn beslissen of ze akkoord gaan met het voorstel. Volgens Ger van Dijk kunnen de meeste beleggers beter gaan procederen: "Waarom zou je je laten afschepen met kwijtschelding van een deel van de restschuld als er een goede kans is dat je bij de rechter daarnaast ook de inleg geheel of gedeeltelijk terugkrijgt?" Volgens hem hebben gedupeerden niets te verliezen: "De kans dat de rechter de gedupeerde minder zal toewijzen dan het bemiddelingsvoorstel is in vrijwel alle gevallen nihil."