RIJSWIJK - Het aantal AOW-ers is opgelopen tot 2,5 miljoen, meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die gaat over het uitbetalen van de oudedagsvoorziening.

Toen de mensen in 1957 voor het eerst van Drees gingen trekken was het aantal AOW-ers 738.693. In 1968 werd de mijlpaal bereikt van één miljoen 65-plussers, en in 1989 van twee miljoen. De SVB verwacht eind 2011 de driemiljoenste AOW-klant.

Het einde is nog niet in zicht. Het aantal AOW-ers zal stijgen naar een top van zo'n 4,5 miljoen in 2038 en daarna zal dat aantal dalen.

De SVB tekent bij de cijfers aan dat steeds minder mensen voor hun 65e overlijden. Nederlanders worden ouder dan vroeger, maar dat telt minder hard mee in de stijging van het aantal AOW'ers. In de loop der jaren steeg de levensverwachting van mannen van 78,9 tot 80,5 jaar en die van vrouwen van 79,4 tot 84,2 jaar.

Het AOW-pensioen wordt voor het grootste deel betaald door de mensen die nog werken en nog geen 65 jaar zijn. Naar verhouding zullen steeds minder werkenden gaan betalen voor steeds meer AOW'ers In 1957 waren er nog zestien 65-plussers op honderd mensen tussen 20 en 65 jaar. In 1968 was dit gestegen naar negentien, in 1989 naar 22 en dit jaar naar 25. Eind 2011 zullen dat dertig AOW'ers zijn en in 2038, bij het hoogste aantal AOW'ers, 48.