De negentien landen van de eurozone hebben hun staatsschuld vorig jaar verder zien dalen. Maar in veel eurolanden was de schuld nog wel flink hoger dan de Europese regels voorschrijven.

Nederland voldeed voor het eerst in jaren wel aan de normen van Brussel, meldt Europees statistiekbureau Eurostat maandag. Volgens die regels mag de staatsschuld niet groter zijn dan 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De staatsschuld van de eurolanden zakte naar gemiddeld 86,7 procent van het bbp. Een jaar eerder kwam de schuld nog overeen met 89 procent van de omvang van de economie van de eurozone.

Griekenland

Griekenland kampt nog altijd met de hoogste schuldenlast. Die lag vorig jaar op bijna 179 procent van het Griekse bbp. Italië en Portugal volgen met een schuld die ongeveer 1,3 keer groter is dan hun economie.

De Nederlandse staatsschuld zakte vorig jaar, zoals eerder door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gemeld, van 61,8 naar 56,7 procent.

Overschot

Nederland boekte volgens Eurostat tevens voor het tweede achtereenvolgende jaar een overschot op de begroting. De inkomsten van de overheid overtroffen de uitgaven met 1,1 procent van het bbp, na een overschot van 0,4 procent in 2016.

Het overheidstekort van de eurolanden kwam vorig jaar gemiddeld uit op 0,9 procent van hun economie, tegen 1,5 procent een jaar eerder.