AMSTERDAM - Werkgeversorganisatie VNO-NCW wijst de invoering van de spitsheffing op de wegen af. In een gesprek met Het Financieele Dagblad zegt voorzitter Jacques Schraven te vrezen dat 'de tolpoortjes van Tineke Netelenbos' weer uit de kast worden gehaald. "Het is absoluut ondenkbaar dat wij meewerken aan een spits- of congestieheffing op dertig knelpunten in het wegennet."

Het Platform anders Betalen voor Mobiliteit bracht onlangs naar buiten dat op hoofdlijnen een akkoord was bereikt over het invoeren van een 'regulerende belasting voor weggebruik', zoals de heffing wordt genoemd. Het doel hiervan is het autogebruik terug te dringen. Volgens Schraven moet de nadruk juist worden gelegd op het versneld aanleggen en verbreden van wegen.

De voorzitter van VNO-NCW erkent in de krant dat er verdeeldheid bestaat over het oplossen van de problemen. Ook het Planbureau heeft volgens hem gesteld dat er een combinatie moet komen van het beprijzen en de aanleg van wegen.