Het financiële systeem is nu kwetsbaarder dan voorafgaanda aan de crisis van 2008. Dat zegt Jean-Claude Trichet, die destijds topman was bij de Europese Centrale Bank.

Trichet uit in een interview met de Volkskrant zijn zorgen over de wereldwijde schuldenlast. ''Die toont hoe fragiel het systeem nog altijd is. En ik vind dat de internationale gemeenschap zich daar onvoldoende bewust van is.''

De Fransman wijst erop dat de huidige economische opgang niet eeuwig duurt. Als de cyclus omslaat is er volgens hem weinig ruimte om te manoeuvreren, zowel budgettair als monetair.

''De overheidsschulden in de ontwikkelde landen zijn te hoog. De rentes zijn heel erg laag. Het eerste probleem is: hoe een recessie te bestrijden in de huidige omstandigheden.''

De oud-bankpresident vindt het onverstandig dat de president Trump nog meer schulden maakt om de Amerikaanse economie te stimuleren, terwijl in de VS al een situatie bestaat van bijna volledige werkgelegenheid. ''Laten we zeggen dat een pro-cyclisch beleid in tijden van hoge groei uitzonderlijk is.''

Schuld

Trichet gaat in het interview ook in op het ontstaan van de crisis in 2008. De schuld kan volgens hem niet uitsluitend de bankensector in de schoenen worden geschoven.

''In de hele financiële sector was de cultuur toen om financiële risico's te veronachtzamen. Daarnaast waren er macro-economische oorzaken. De uitstaande private en publieke schulden waren tot bizarre hoogten gestegen.''

Trichet zegt dat het idee bestond dat de markten in hun prijsvorming altijd gelijk hadden. ''En dan was er nieuwe technologie, waardoor kapitaalmarkten heel nauw met elkaar verbonden waren geraakt.''