Dinsdag 4 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
vrouw

Achtergrond Met deze tips doorsta je hoge temperaturen op de werkvloer

Het blijft tot en met het weekend nog flink warm voor de tijd van het jaar. Hoe ga je op de werkvloer om met hoge temperaturen? We hebben de handigste tips op een rijtje gezet.
Door NU.nl

Pas op voor warmtestuwing en uitdroging

Als mensen meer warmte produceren dan afvoeren, is er sprake van warmteopslag of warmtestuwing. Bovendien kunnen spieren bij warmte oververhit raken, waardoor hun effectiviteit afneemt. Ook kan het concentratievermogen verminderen als mensen langer dan een uur worden blootgesteld aan warmte. Dit kan volgens Arboportaal leiden tot een grotere kans op ongevallen.

Vrouwen hebben vaak meer last van de warmte dan mannen. Maar voor onder anderen zwangere vrouwen, werknemers met hart- en vaatziekten en werknemers met een hoog vetgehalte kan hitte echt schadelijk zijn.

Ga na of werken in de warmte wel noodzakelijk is

Werkgevers moeten doen wat ze kunnen om gezondheidsklachten door warmte te voorkomen. Zij kunnen in de eerste plaats nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is.

Verder zouden werkgevers de duur van werkzaamheden in de hitte kunnen verkorten en het werk deels op een koelere plek kunnen laten uitvoeren. Ook kunnen werkgevers koele dranken aanbieden.

Voer een tropenrooster in

Als de warmte op de werkplek moeilijk of niet te beperken is, zouden werkgevers een tropenrooster met aangepaste werktijden, een verkorting van de werktijd en extra pauzes kunnen invoeren.

Werknemers zelf kunnen kiezen voor luchtige kleding. Verder is het belangrijk veel te drinken en ervoor te zorgen dat het zoutgehalte in het lichaam op peil blijft.

Vermijd op kantoor werken bij direct invallend zonlicht

Probeer op kantoor niet te werken bij direct invallend zonlicht. Het zonlicht zorgt voor extra warmteontwikkeling. Bovendien kan het leiden tot verblinding en beeldschermwerk verstoren.

Om werknemers zoveel mogelijk tegen warmte te beschermen, kunnen werkgevers proberen de aanschaf van het aantal warmteproducerende apparaten te beperken en zulke apparaten zoveel mogelijk uit te zetten en te isoleren.

Om beter voorbereid te zijn op periodes van warmte, kunnen bedrijven onder meer het gebouw goed isoleren, goede airco's aanschaffen en zonwerend glas laten plaatsen.

Ventileer verder goed, gebruik ledverlichting in plaats van gloeilampen, gebruik zonwering en maak platte daken nat.

Pas op bij werken in de zon

Werknemers die in de buitenlucht werken, zoals tuinmannen en bouwvakkers, hebben niet alleen te maken met een eventuele verstoring van de warmtebalans, maar ook schadelijke uv-straling van de zon. Zij zouden zich om de twee uur goed in moeten smeren. Werken zonder hoofdbescherming kan bovendien leiden tot een zonnesteek.

Aanbevolen artikelen