DELFT - Meer dan de helft van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zegt niet altijd aan de wet te voldoen. Ongeveer eenderde van de bedrijven zegt ook niet goed op de hoogte te zijn van de wetten en regels die van toepassing zijn, zo blijkt uit donderdag gepubliceerd onderzoek van het onderzoeksbureau EIM.

Als reden voor het niet naleven van de regels geven acht van de tien ondervraagden het gebrek aan tijd. Eenzelfde aantal is het volgens het EIM niet eens met de strekking van de voorschriften en vindt het om die reden moeilijk ze na te leven. Bovendien zijn de toepasselijke wetten en regels vaak te ingewikkeld of in strijd met elkaar, waardoor de ondernemingen door de bomen het bos niet meer zien.

Slechts 2 procent van de meer dan 1200 geënqueteerden zei geen problemen te ervaren bij het voldoen aan de regels.