In 2016 had 12,8 procent van alle werkzame personen in Nederland een veiligheidsgerelateerd beroep. In 2013 was dit 12,6 procent. Ook het aantal studenten met een opleiding rondom veiligheid neemt toe.

Dat blijkt woensdag uit een rapport in opdracht van The Hague Security Delta (HSD) en cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Veiligheidsgerelateerde beroepen zijn bijvoorbeeld rechters, fraudebestrijders, cybersecurity-experts en sociaal hulpverleners. Zo'n 22 procent van hen werkt in de gezondheids- en welzijnszorg, 20 procent bij de overheid en 13 procent in de bedrijfstak informatie en communicatie.

Politiemensen en militairen

Verder was in 2016 zo'n 1,6 procent van alle werkenden (133 duizend personen) veiligheidswerker. Dat zijn bijvoorbeeld brandweerlieden, politiemensen en militairen en zo'n 60 procent van hen werkt bij de overheid.

Het aantal veiligheidswerkers nam de laatste tijd juist af: in de periode 2013-2016 daalde het percentage veiligheidswerkers van 1,8 procent naar 1,6 procent.

Veiligheidsgerelateerde studies

Van het aantal studenten in het middelbaar en hoger onderwijs dat in het schooljaar 2016/2017 ingeschreven stond volgde 9,8 procent een veiligheidsgerelateerde studie. In 2013/2014 was dit 9,3 procent. De toename van het aantal studenten dat een veiligheidsgerelateerde studie doet, kwam volledig voor rekening van het hoger onderwijs.

Binnen het wetenschappelijk onderwijs is de richting Rechten dominant. Binnen de veiligheidsgerelateerde studies in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs is de richting Techniek, waaronder ICT-opleidingen, het grootst.