Veel huishoudens in ontwikkelde markten profiteren niet tot amper van de stevig aantrekkende economie. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) roept beleidsmakers met klem op daar wat aan te doen. 

Nu ontstaat hierdoor veel desillusie bij burgers, en dat is volgens het IMF ook een belangrijke reden waarom de Verenigde Staten momenteel aan het ''flirten" zijn met een handelsoorlog.

Volgens nieuwe prognoses van de internationale organisatie dendert de wereldeconomie stevig door. Maar IMF-hoofdeconoom Maurice Obstfeld wijst er op dat de lonen in veel landen niet in gelijke tred meebewegen, terwijl dat wel zou moeten gebeuren. Ook staat de werkgelegenheid in sommige sectoren onder druk, bijvoorbeeld als gevolg van digitalisering.

Het is binnen dit speelveld dat president Donald Trump in maart onder meer China begon te tarten met hoge importtarieven op staal en aluminium, legt Obstfeld uit. Het beginnen van handelsconflicten leidt volgens de econoom echter af van structurele hervormingen die de overheid werkelijk zou moeten doorvoeren.

Het IMF hamert er al langer op dat er in veel landen nog behoorlijk wat werk aan de winkel is om de economie sterker en weerbaarder te maken. Bovendien is juist de handel een belangrijke motor van de economische groei, daar kun je dus beter niet aan toornen.

Amerikaanse belastingverlagingen

Obstfeld is ook niet erg te spreken over de recente Amerikaanse belastingverlagingen voor bedrijven. Daardoor wordt het gat tussen de uitgaven en inkomsten van de regering in Washington alleen maar groter, en ook dat werkt handelsconflicten in de hand, aldus de deskundige.

De maatregel jaagt de economische groei op de korte termijn wel aan, maar dat effect is over een paar jaar uitgewerkt.

In de nieuwe prognoses liggen de groeivooruitzichten voor de VS voor dit jaar en volgend jaar overigens iets hoger dan bij de vorige raming in januari.

In de eurozone pakt de groei dit jaar waarschijnlijk eveneens iets hoger uit. De voorspelling voor de wereldeconomie als geheel blijft hetzelfde, met plussen van 3,9 procent voor zowel dit jaar als volgend jaar.

Voor Nederland voorziet het IMF 3,2 procent groei dit jaar en 2,4 procent volgend jaar. Dat is in lijn met het beeld dat het IMF onlangs al schetste in een rapport dat speciaal over Nederland ging.