Bedrijven die sterk leunen op Gronings gas, tasten nog in het duister over de kosten die het met zich gaat meebrengen om over te schakelen naar alternatieven. Daarover is druk overleg gaande met het ministerie van Economische Zaken.

Dat blijkt uit een rondgang onder de bedrijven die op een lijst van ongeveer tweehonderd grootverbruikers staan van gas dat in Groningen gewonnen wordt. Deze bedrijven hebben eerder dit jaar een brief gekregen van minister Wiebes van Economische Zaken, naar aanleiding van zijn besluit om de gaswinning naar nul terug te schroeven.

De Suikerunie verwacht ''aanzienlijke'' kosten, die ook samenhangen met de internationale situatie. ''Wij concurreren met suikerfabrieken in Europa die ook Gronings gas gebruiken, via exportcontracten van de NAM. Daarnaast zijn er nog steeds suikerfabrieken in Duitsland en België die bruinkool en steenkool gebruiken als brandstof'', zegt de woordvoerder van het bedrijf.

De Suikerunie noemt stikstof-fabrieken en een grotere inzet op export van hoogcalorisch in plaats van laagcalorisch gas als mogelijkheden om de door Wiebes gewenste omschakeling te maken. Wat dat aan investeringen met zich meebrengt, zal zorgvuldig onderzocht moeten worden, zegt de woordvoerder.

''Het is nog te vroeg om alle gevolgen nu in beeld te hebben. Vele zaken moeten worden uitgezocht: de mogelijkheden om gasketels en branders om te bouwen, de afstand van ons bedrijf tot het hoogcalorisch netwerk en hoe lang het duurt om een aansluiting te realiseren.''

Aanpassingen

Ook andere bedrijven zeggen dat ze de financiële gevolgen nog niet kunnen overzien, omdat nog onderzocht wordt welke aanpassingen en investeringen gedaan moeten worden. Zo zegt Grolsch in gesprek te zijn met verschillende bedrijven in Twente om de energievoorziening te verduurzamen.

Volgens een woordvoerder moeten haalbaarheidsstudies uitwijzen welke investeringen nodig zijn. ''Dat kan gaan om stoom- en condensaatleidingen en aanpassingen aan de huidige installaties om die om te zetten naar elektriciteit of andere duurzame brandstof.''

Warmterotonde

Heineken zegt al hard te werken om het aandeel biogas, wind- en zonne-energie in de brouwerijen te vergroten. ''Daarnaast richten wij ons op alternatieven zoals restwarmte. Voor de brouwerij in Zoeterwoude zijn we in gesprek om te worden aangesloten op de geplande warmterotonde in Zuid-Holland.''

Die rotonde is een netwerk van warmteleidingen dat restwarmte, die anders de lucht in zou gaan, vanuit de Rotterdamse haven transporteert door Zuid-Holland. ''Wij hopen dat we in deze gesprekken concrete stappen kunnen zetten'', zegt de woordvoerder van het bedrijf.

Biomassa

Energiebedrijf Nuon werkt aan een biomassacentrale in Diemen die duurzame warmteproductie voor Amsterdam en andere steden mogelijk moet maken. ''Voor de overgang van laagcalorisch naar hoogcalorisch aardgas zullen alle hulpwarmteketels en beide gascentrales op de locatie Diemen omgebouwd moeten worden,'' vertelt de woordvoerder.

''Voor de gasturbines van de beide centrales verwachten wij dat onder meer de branders in de verbrandingskamer vervangen moeten worden.'' Gedurende de periode waarin die aanpassingen worden gedaan, moeten de centrales dicht.

Ook Nuon kan nog niet zeggen wat dat allemaal gaat kosten. Het bedrijf denkt wel dat deze aanpassingen binnen de door minister Wiebes gestelde termijn van vier jaar te realiseren zijn.