Bank of America (BofA) heeft het eerste kwartaal van het jaar afgesloten met een recordwinst. De bank profiteerde vooral van de opgelopen rentetarieven, die over het algemeen goed nieuws betekenen voor kredietverleners. 

Verder bracht de handel in aandelen meer geld op en droegen de belastingmaatregelen van de regering-Trump positief bij aan de resultaten.

De nettowinst kwam uit op 6,9 miljard dollar. Deze lag daarmee 30 procent hoger dan een jaar eerder en viel ook hoger uit dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden. 

Qua omzet voldeed BofA goeddeels aan de verwachtingen. Deze viel uiteindelijk 4 procent hoger uit op 23,1 miljard dollar.

De rente-inkomsten van de bank kwamen, geholpen door de hogere rentetarieven, met 11,6 miljard dollar, 5 procent hoger uit.

De obligatiedivisie boekte wel lagere opbrengsten. Dit kwam volgens de bank vooral door een uiterst sterk eerste kwartaal in 2017.