De centrale ondernemingsraad (or) van Eneco stapt naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. De personeelsvertegenwoordiging wil op korte termijn een onderzoek naar de raad van commissarissen van het energiebedrijf.

De or wil het handelen van de raad van commissarissen laten onderzoeken in het conflict met een groot deel van de aandeelhouders over de geplande privatisering van Eneco.

Eneco is in handen van een grote groep gemeenten en afgelopen najaar werd een verkoopproces in gang gezet.

Er werd echter geklaagd dat de raad van commissarissen te weinig opkwam voor de belangen van aandeelhouders, die zelfs dreigden de toezichthouders naar huis te sturen. Dit conflict werd in februari na onafhankelijke bemiddeling opgelost.

Volgens de or bevinden de 3.500 werknemers van Eneco zich vanwege de mogelijke verkoop in onzekerheid en is het van groot belang dat alle partijen bij het bedrijf op correcte wijze te werk gaan.

Vertrek topman

De raad zet ook vraagtekens bij de bekendmaking op maandag dat topman Jeroen de Haas van Eneco per 1 september vertrekt. Volgens Eneco is zijn vertrek in goed overleg besloten. De or spreekt echter van een ''plotseling besluit¨ en een ''vroegtijdig vertrek'' van De Haas.

De Haas is sinds januari 2007 topman van Eneco. Er werd niet gemeld waarom hij aftreedt. Eneco wilde niet nader ingaan op zijn vertrek. Wel stelde het bedrijf in een reactie namens de raad van commissarissen dat is kennisgenomen van de stap door de or en dat de inhoud en implicaties worden bestudeerd. De ontstane situatie wordt betreurd, aldus een woordvoerder.

Een zegsman namens de or gaf aan dat het onderzoek moet helpen om tot een zorgvuldig verkoopproces te komen, waarin de duurzame visie van Eneco en de belangen van de werknemers worden gegarandeerd, zoals is toegezegd door de commissarissen.

Duurzame visie

Verder baart het vertrek van De Haas zorgen omdat hij de ''belichaming'' is van de duurzame visie van het bedrijf. Er wordt gevreesd dat het vertrek van De Haas op termijn de duurzaamheid van Eneco kan ondermijnen.

Bij de mogelijke privatisering van Eneco worden alle verkoopopties nog onderzocht, van een beursgang tot een verkoop door middel van een veiling. Veel gemeenten willen van hun aandelen af, maar er zijn ook tegenstanders. Er moet nog een definitief besluit genomen worden.