RIJSWIJK - Een nog op te richten stichting gaat zich sterk maken om voor burgers de schade te claimen die zij hebben geleden vanwege de invoering van een te dure euro. Aanleiding is de bekendmaking vorige week van De Nederlandsche Bank en minister Zalm (Financiën), dat bij de omwisseling naar de euro in 2002 de gulden te laag was ingezet.

Dat betekent feitelijk dat mensen toen minder euro's voor hun guldens hebben ontvangen. De overheid erkende een wisselverlies van 5 tot 10 procent. Maar de nieuwe stichting stelt dat het verlies kan oplopen tot 20 procent.

Initiatiefnemers zijn twee mannen uit Rijswijk en Voorburg, die "kokend van woede de stoute schoenen hebben aangetrokken", zo meldde het persbericht op hun website www.wisselverlies.org. Daarop kunnen mensen direct laten berekenen hoeveel wisselverlies ze hebben geleden met hun (spaar)geld en eventuele aandelen en obligaties.

Voordelen

Hoogleraar Financiering C. Kool van de Utrecht School of Economics, onderdeel van de Universiteit van Utrecht, merkte vrijdag op dat de te lage koers van de gulden tegenover de euro niet alleen nadelen, maar ook voordelen heeft gehad voor de burgers in Nederland. "Het contante geld dat consumenten op een spaarrekening hadden staan, is bij de omwisseling naar euro's in waarde verminderd.

Maar mensen met flinke schulden, onder wie ook huiseigenaren met een forse hypotheek, zagen hun financiële verplichtingen in reële termen omlaag gaan." Daarnaast hadden huiseigenaren het voordeel dat de huizenprijzen in de loop der jaren behoorlijk zijn gestegen.

Eenzijdig

Kool gaf na het bekijken van de website van wisselverlies verder aan dat de oprichters van de stichting de zaak eenzijdig benaderen doordat ze alleen naar de bezittingen onder de loep leggen. "Ze vragen niet naar de schulden. Eigenlijk zou je naar de netto vermogenspositie moeten kijken."

Benadeelden kunnen zich vanaf 12 mei ook aanmelden en steun betuigen. Als ze echt mee willen doen met de procedure, moeten ze 50 euro betalen. De initiatiefnemers, mr. A. ten Dam en C. Bakker, zullen de pijlen richten op de Staat der Nederlanden. Hun advocaat mr. P. van Eijk roept burgers op massaal mee te doen omdat dit een betere kans van slagen heeft.

Of de initiatiefnemers een kans van slagen hebben met hun actie durft Kool niet in te schatten. "Ik ben econoom en geen jurist. Maar als de minister van Financiën een wisselkoers vaststelt in overleg met De Nederlandsche Bank, houdt hij daarbij rekeningen met de gevolgen voor het land en zijn burgers."