Het Rijk koopt het Sparkgebouw in Amsterdam, waar het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) tijdelijk onderdak krijgt.

Aanvankelijk zou het Rijk het pand tien jaar lang huren van eigenaar OVG Real Estate, maar kopen blijkt goedkoper, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het Rijksvastgoedbedrijf legt 42,8 miljoen euro neer voor het gebouw. Het staat pal naast het station Amsterdam-Sloterdijk.

Het EMA verhuist uiterlijk 30 maart 2019 vanuit Londen naar Amsterdam, maar de eerste medewerkers komen waarschijnlijk al eerder. Ze kunnen vanaf half januari terecht in het Sparkgebouw.

De nieuwbouw voor het agentschap aan de Zuidas is half november volgend jaar klaar. Als de EMA-medewerkers eenmaal in hun definitieve behuizing zitten, worden in het Sparkgebouw rijksdiensten ondergebracht.