DEN HAAG - Een miljoen Nederlanders komt in de problemen met hun oudedagsvoorziening door de afschaffing van de spaarloonregeling. Dat heeft het Verbond van Verzekeraars woensdag berekend.

Van de werkende bevolking heeft maar liefst 81 procent een pensioengat. Dat wil zeggen dat hun pensioen samen met de AOW niet gelijk is aan 70 procent van hun laatstverdiende loon. Het tekort kan oplopen tot tientallen procenten. Op jaarbasis komt de beroepsbevolking 8 miljard euro tekort voor volledige pensioenen. Om dat gat te dichten kunnen mensen een lijfrentepolis afsluiten of hun spaarloon gebruiken voor pensioenopbouw.

"Een miljoen mensen gebruikt de spaarloonregeling daarvoor", aldus het verbond. Dat is inclusief 300.000 mensen die lijfrentepolissen hebben waarop niet meer dan de basisaftrek van euro wordt ingelegd. Die aftrek vervalt ook.

"Het kabinet bezuinigt alleen al op de basisaftrek 300 miljoen euro", rekent een woordvoerder van het verbond voor. Met het afschaffen van het spaarloon denkt het kabinet 800 miljoen euro binnen te halen.

De -vaak langlopende- polissen die werkenden hebben afgesloten zijn volgens het verbond berekend aan de hand van belastingaftrek en financiering via het spaarloon. "We moeten die situatie goed gaan bekijken. Maar wij zijn bang dat veel mensen zullen afhaken. Het is vreemd dat het kabinet een pensioenopbouw ontmoedigt."