RIJSWIJK - Het ziekenhuispersoneel in Nederland krijgt met ingang van juni een structurele salarisverhoging van 0,6 procent. Ook ontvangt het een eenmalige uitkering van 0,45 procent van het bruto jaarsalaris. Dit staat in het principeakkoord over de ziekenhuis-CAO dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de vakbonden woensdag hebben afgesloten.

De partijen hebben afspraken gemaakt over een loonsverhoging, de uitkering bij arbeidsongeschiktheid en reïntegratie. Afgesproken is dat werknemers bij ziekte het eerste jaar 100 procent van hun loon krijgen doorbetaald en het tweede jaar 70 procent.

Wanneer de zieke werknemer deelneemt aan reïntegratieactiviteiten heeft hij weer recht op z'n volledige salaris. Deze afspraak gaat in per 1 januari 2006 en geldt voor werknemers die ziek zijn geworden op of na 1 januari 2004.

De bonden heb verder bewerkstelligd dat ziekenhuizen geen personeel mogen ontslaan dat minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is. Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ, NU'91 en De Unie Zorg en Welzijn onderhandelden namens de werknemers.