HOUTEN - Vakbond CNV Spoorwegen heeft dinsdagavond gezinspeeld op een "algehele treinstaking". De bond is zeer boos over het eindbod van spoorbeheerder Prorail in de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het spoorpersoneel.

Het bod van Prorail is een "aanfluiting" en de besprekingen tussen werkgevers en werknemers zijn "compleet" mislukt, zo liet de bond weten nadat de onderhandelingen waren vastgelopen. Welke acties op til zijn en wanneer is nog niet bekend. De bond zal hierover eerst met de achterban overleggen. Driekwart van de CNV-leden moeten instemmen met acties voordat eventuele stakingen kunnen plaatsvinden.

Acties van het spoorpersoneel kunnen het hele treinverkeer in Nederland platleggen. Prorail zorgt voor het onderhoud van de sporen en verzorgt de verkeersleiding van de treinen. "Zonder hun gecomputeriseerde toestemming rijden er geen treinen", aldus CNV Spoorwegen.

Gat

De vakbond had bij de onderhandelingen het gat in beloning dat nu bestaat tussen de NS-ers en de werknemers bij de spoorbeheerder willen verkleinen. "De Prorail-directie is met een uitermate slecht eindbod over de brug gekomen. Nu zou dat verschil nog verder oplopen", aldus CNV-onderhandelaar B. Anker. In plaats van de 4,75 procent verhoging, waar de bond naar streefde, bood Prorail volgens Anker 1 procent dit jaar en 1,75 procent in 2006.

Voor de werknemers van de Nederlandse Spoorwegen wisten de bonden vorige maand wel goede resultaten te boeken. Niet alleen werd het volledige personeel weer ondergebracht in een CAO, ook bedongen zij een loonsverhoging van 3 procent in 2006.