Het gemiddelde bruto-uurloon in het bedrijfsleven in Denemarken was vorig jaar met omgerekend 42,50 euro het hoogste in de Europese Unie. In Bulgarije waren werkgevers het goedkoopst uit.

In Bulgarije werd bruto 4,90 euro per uur betaald, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. In het onderzoek zijn de publieke en agrarische sector echter niet meegenomen. 

Nederland is qua loon het op vijf na duurste land met gemiddeld 34,80 euro per uur. Behalve in Denemarken waren werkgevers ook in België, Luxemburg, Zweden en Frankrijk duurder uit.

Onder de totale loonkosten (arbeidskosten) wordt verstaan lonen en salaris en de niet-loonkosten, zoals sociale bijdragen van werkgevers. 

Loonkosten

De niet-loonkosten in het brutosalaris bedragen in Nederland 24 procent. Dat is precies gemiddeld in de EU. In de eurozone bedragen zaken als sociale premies gemiddeld 25,9 procent van het brutosalaris.

De loonstijging ten opzichte van 2016 bedroeg vorig jaar 2,3 procent in de gehele EU. In de eurozone gingen de lonen met 1,9 procent omhoog. In Nederland stegen de salarissen met gemiddeld 2,4 procent.