Bij vacatures in de cultuursector gaat het in 44 procent van de gevallen om een onbetaalde baan.

Dat blijkt uit cijfers van bureau Lahaut. Maandag schreef dagblad Trouw over de cijfers.

Volgens de krant trekt de werkgelegenheid in de culturele sector wel aan en heeft bijna elke instelling in de culturele sector wel een betaalde vrijwilligerscoördinator in dienst.

In de provincie Groningen hebben ze de meeste behoefte aan vrijwilligers, zo blijkt uit de onderzoekscijfers.

De meeste banen in de culturele sector zijn te vinden in de Randstad. Het relatief lage inkomen dat werkenden in de cultuursector krijgen, maakt het op de overspannen woningmarkt in die regio lastig huisvesting te vinden. 

De culturele sector biedt MBO'ers weinig kansen, aldus het onderzoek. Dat staat in contrast met het feit dat de culturele sector zich juist richt op het meer betrekken van een midden- en laagopgeleide doelgroep, tekent het bureau aan.