De Opta heeft KPN toestemming gegeven de beltarieven te verhogen

DEN HAAG - De
Consumentenbond

Post- en telecomtoezichthouder Opta heeft KPN toestemming gegeven de beltarieven te verhogen als compensatie voor de hogere kosten die KPN zegt te moeten maken als gevolg van inflatie. Hierbij tekent KPN aan dat de tarieven "sinds 1998 flink zijn achtergebleven bij de inflatie".

Vraagtekens

De Consumentenbond zet vraagtekens bij de stelling van Opta dat er inmiddels sprake is van concurrentie op het terrein van vaste telefoonverbindingen. "Tot dusver is het zo geweest dat Opta KPN tot lagere tarieven dwong bij gebrek aan concurrentie", aldus de bond. Naast KPN bieden alweer enige tijd andere bedrijven vaste telefonie aan. Bij bijvoorbeeld One.Tel en Tele2 moet de consument echter evengoed een KPN-abonnement hebben om via de concurrent te kunnen bellen.

De zegsman van de Consumentenbond vraagt zich af of er werkelijk sprake is van reële concurrentie, waarbij de consument voldoende alternatieven heeft. KPN is nog steeds een dominante marktpartij.

"Opta geeft de prijzen vrij zolang zij het inflatiepercentage niet voorbijgaan. KPN maakt meteen gebruik van die ruimte door de prijzen te verhogen." De Consumentenbond hoopt dat de concurrentie hierop inspringt met haar tarieven en dat de prijzen "op de langere termijn naar beneden gaan".

De Consumentenbond vreest dat de aanbieders van vaste telefonie hetzelfde pad gaan bewandelen als de mobiele belbedrijven. In de mobiele belbranche heeft iedere aanbieder zijn eigen abonnementen, pakketten, tarieven en tariefstructuren. Voor de consument is het vervolgens een lastige klus om een aanbieder te vinden wiens product past bij zijn of haar belgedrag.

"We verwachten dat het in de vaste telefonie dezelfde kant opgaat. Hierdoor wordt het lastig een kostenvergelijking te maken." De Consumentenbond pleit dan ook voor standaardisatie.

/ECONOMIEBellen bij KPN wordt duurder